royristie.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Roy Ristie's eigen tori
  Ik ben in 1953 te Paramaribo in het Koninkrijk Der Nederlanden geboren. In 1977 streek ik neer in een andere stad van dit koninkrijk te weten Amsterdam.

  In Amsterdam heb ik sinds 1977 gewerkt als audio-visueel voorlichter in het welzijnswerk te Amsterdam Zuidoost, als radio- en televisiemaker o. a. bij Lokale Omroep Bijlmer, voor het programma Zorg en Hoop (NOS), bij Black Star Liner (VPRO). Verder voor STAD Radio Amsterdam, NMO, Holland FM, Veronica, Humanistisch Verbond, AT5 en vele andere media. Van 1981-1983 als eindredacteur van Zjus & Sjow en Blackstage Magazine en directeur/eigenaar van o.a. de reclamebureaus Rostov's Advertising en ProFact. Oprichter van radio Kanarie, radio Kankantrie, Mart, radio Fantazia, MOSA, Radio Fayalobi, FAYA FM, 30 Juni/1 Juli Comité, het Bewoners Netwerk Zuidoost en bedenker van het multi-media concept BRASA PLAZA.
   
  In mijn vrije tijd ben ik lid van het 4 & 5 mei Comité Zuidoost, lid van het Bewoners Netwerk Zuidoost, initiatiefnemer voor een borstbeeld voor Pa Sem, en participeer in vele activiteiten in Amsterdam Zuidoost.
   
  Momenteel ben ik freelance media- en marketingconsultant, en politiek ondernemer.
   
  Voor de lokale verkiezingen op 19 maart 2014 ben ik lijsttrekker voor D66 Amsterdam Zuidoost.
   
  Roy Ristie
  06.4557.9471 - 020.774.8688
   

  Laatste artikelen

  'Kwakoe' is not a festival

  Nederland bedreef slavernij en slavenhandel. In kolonies zoals Suriname en de Antillen hadden mensen in slavernij gedurende vele decennia alles behalve een menswaardig bestaan. Op woensdag 1 juli 1863 trad er een wet in werking die deze mensen onder zeer stringente voorwaarden de vrijheid zou moeten teruggegeven.Vanwege één van de voorwaarden - met name geldend voor deze mensen in Suriname – zouden deze pas vanaf 1 juli 1873 'daarvoor in aanmerking komen'. Deze Nederlandse '1 juli 1863 wet' hield in dat slavernij formeel niet langer ‘legaal’ zou zijn; in de zin van dat de ene mens niet langer het materiële bezit mocht zijn van een ander mens.

  In tegenstelling tot bijvoorbeeld een herkregen collectieve vrijheid na een 5 jarige oorlog, moet deze wet meer gezien worden als een markering van het  begin van een proces - na 3 eeuwen van slavernij en dus volledige ontheemding - naar een daadwerkelijk bestaan als mens, met waardigheden/vaardigheden en recht op vrijheid en zelfbeschikking. Mensen op zoek naar (herdefiniëring van) een beschaving en volwaardige maatschappelijke participatie.

  Deskundigen beweren dat dit proces evenlang kan duren als de periode waarin de ontheemding zich gedurende vele generaties voltrokken heeft.. Dit proces is dus nog steeds gaande. Omdat velen die daadwerkelijke innerlijke vrijheid (nog) niet alszodanig ervaren, worstelen deze nog tot de dag van vandaag met de gevolgen van gebrek aan de voorwaarden voor een menswaardig bestaan. Dit moet echter niet bijvoorbaat als excuus gebruikt worden, maar mag wel kunnen rekenen op enig voorstellingsvermogen van ‘anderen’. Zeker van hen die geacht worden beter te weten.

  Kwakoe als baken en symboliek
  In de rituele Afrikaanse Kromanti-taal afkomstig van Akan-talen als Twi en Fanti uit Ghana (West-Afrika), betekent Kwakoe niets anders dan woensdag. Jongens die op deze dag zijn geboren krijgen automatisch deze (voor)naam mee. Omdat 1 juli 1863 op een woensdag viel, werd de naam (Kwakoe), tevens het symbool voor (streven naar) VRIJHEID, met name in Suriname/Koninkrijk der Nederlanden. De Antillen is in dit opzicht een verhaal apart. De de naam Kwakoe is gaandeweg, representatief geworden voor de wedergeboorte van de 'bevrijde slaaf'. Een bekende mythe is ook dat de eerste zwarte grootgrondbezitter, Kwakoe heette.
  In de beleving van met name Afro-Surinamers heeft de naam Kwakoe een associatie met FREEDOM. En omdat iedereen vrijheid koestert, werd deze associatie al gauw een algemeen ervaren feit. “Kwakoe means freedom for everyone”. 

  Standbeeld
  Sinds 1 juli 1963 staat er een Kwakoe Standbeeld in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Het beeld dat een vrije Afrikaanse slaaf voorstelt, van wie de ketenen zijn verbroken, is ontworpen en vervaardigd door de beeldhouwer Jozef Ludwig Klas (1923 -1996). Paramaribo telt veel beelden, maar geen ervan is ooit zo populair geworden als dat van Kwakoe. Het beeld werd sinds toen direct geadopteerd als de beste representatie van de ontworsteling aan de Nederlandse slavernij. Het Kwakoe-beeld in Paramaribo, op de hoek van twee van de drukste verkeersaders ( de Zwartenhovenbrugstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat, vlakbij de altijd levendige busstandplaats die bekend staat als ‘Ondrobon’), is met regelmaat het trefpunt voor konmakandra’s, ontmoetingen en manifestaties.

  Historische link
  Het is de slavernij en de koloniale geschiedenis van ons Koninkrijk, die de onze landgenoten uit overzeese (ex)koloniën zoals Suriname, ook aan deze kant van de oceaan heeft gebracht. Allemaal ook Nederlanders, op zoek naar verdere verbetering van hun leefomstandigheden en deels ook ingegeven door onzekerheid over de toekomst van het  afscheidend overzees gebiedsdeel. “Paramaribo werd verruilt voor Amsterdam”.  Deze Nederlanders - product van een gezamenlijke geschiedenis - wilden een nieuw bestaan opbouwen aan de Noordzee zijde van hun land. Zij brachten naast zichzelf ook gewoonten, andere kennis en cultuur; eten zoals roti, pom, bakkeljauw, maar ook Fernandes softdrinks, Kasekomuziek, Chutney, EN bijvoorbeeld 'Kwakoe' mee.
   
  Kwakoe meets Kwakoe
  Het symbool en de beleving daarvan vond hier al gauw haar beslag. Een  jongerenorganisatie in de Bijlmermeer werd ernaar vernoemd. De naamgeving diende om de doelstelling van de organisatie te verhullen. Deze Surinaamse Jongeren organisatie - JC Kwakoe - heeft in haar bestaan vanaf 1975, vele kampioenen op diverse gebieden voortgebracht. Met het grootste gemak combineerde het welzijns- en cultureelwerk met het ontplooien van bijvoorbeeld sportactiviteiten. Uit de boezem van deze organisatie - met een nadrukkelijke gedachte bij de beleving van Kwakoe - werd het uiteindelijke Kwakoe Zomer Festival geboren. Een uitgebreide uitéénzetting van het verloop daarvan tussen 1976 en 2007, zou me nu te ver voeren.

  Het Kwakoe festival ontwikkelde zich in de jaren ‘90 van een als sporttoernooi gestartte event, tot een heus zomerfestival dat honderduizenden bezoekers uit alle delen van het land en daarbuiten wist te trekken. Onder voorzitterschap van Winston Kout (ondernemer), werd de organisatie van het festival  losgekoppeld van de stichting Jongerencentrum Kwakoe en werd het ondergebracht bij de nieuw opgezette organisatie Stichting Kwakoe Events. 

  Kwakoe Zomer Festival
  Omstreeks 1999 werd er een professionaliseringsslag ingezet om het intussen grootste openlucht evenement in Nederland mee te laten komen met de omstandigheden van de tijd. Voorwaarde bleef dat er absoluut niet getornd mocht worden aan de authenticiteit en oorspronkelijke doelstelling ervan. Het voetbaltoernooitje van de jaren 70 was echter inmiddels uitgegroeid tot een activiteit waaraan vele ‘andere’ culturele en etnische groepen wilden deelnemen. “Ze wilden ook bij Kwakoe horen”. De heersende Afro Surinaamse gastvrijheid vormde alles behalve een belemmering daartoe.

  Het Kwakoe Zomer Festival ging mede door deze ontwikkeling het nieuwe millennium in als dé multiculturele ‘vrijgevochten’ belevenis met een record aan onderdelen. Hiervan noem ik er een paar: Competitie met hoogstaand voetbal en andere sporten, korjaalwedstrijden, American football, boksen, oude spelletjes, Djaran Kepang, Afrikaanse dansdemonstraties, een podium voor kunst met exposities, beurs voor kleine binnenlandse en buitenlandse ondernemers, uitreiking van de Kwakoe Award, Jongeren eiland, culturele muziekoptredens, danszalen (soul salsa, chutney, kawina en kaseko), Little Miss Kwakoe-verkiezing, bezoek van hoogwaardigheidsbekleders uit binnen en buitenland, conferenties, Lezingen, tropische producten, allerhande workshops, een banenmarkt, stands van Goede Doelen organisaties, vakbeweging en politiek partijen die zich presenteerde in de non-profit area, wat te denken van de talrijke kinderactiviteiten op een speciaal daarvoor ingericht kindereiland, diverse culinaire stands, maar ook werd er een kwakoekrant uitgegeven, was dagelijks het Kwakoe Radio magazine te beluisteren in heel Nederland, waren er oude ambachten te zien. Je kunt het zo gek niet noemen.

  Velen hebben er hun geliefden leren kennen, zijn er ontelbare initiatieven geboren om maar wat van de wat meer ‘onzichtbare’ spinn-off effecten te noemen. Zeker valt niet te verwaarlozen de economische spinn–off die het genereerde. Djogo bier, maar ook tal van andere producten en diensten hadden bijvoorbeeld anders nooit met succes vermarkt kunnen worden. Niet in de laatste plaats is  vermeldingswaard dat het de meer dan 150 vrijwilligers waren, die zich jaarlijks gedurende meerdere weekenden met hart en ziel inzette om het festival mogelijk te maken, ….allemaal voor 'Kwakoe'.

  Het Kwakoe Zomer Festival steunde niet op financiële ‘pilaren’, maar had een fundament dat uit familiebanden en tradities was opgebouwd; het geheime wapen voor een evenwichtige sociale infrastructuur, zoals geroemd in diverse publicaties. Antropologe Hanne Reus onthulde dit gegeven in haar boek: It's Kwakoe Time! Deze ‘Kwakoeloge’ is van oordeel dat het sociaal kapitaal een belangrijke compensatie vormde voor het zeer krappe financiële budget en daardoor in al die jaren het festival op de been hield. Het sociaal kapitaal werd verkregen uit de grote herkenbaarheid en betrokkenheid die de lokale bevolking met het festival had. “Allemaal spontaan ingegeven door een behoefte van duizenden ‘Surinaamse migranten’ die rond 1975 de Bijlmermeer maakten tot wat het is geworden.
   
  Kwakoe Zomer Festival is geschiedenis
  Aan dit Kwakoe Zomer Festival kwam er in 2008 een abrupt einde, toen de Stichting Kwakoe Events een vergunning voor het nog langer organiseren ervan werd geweigerd. Hoofdzakelijke reden: 'Kwakoe' was nog precariobelasting schuldig. (Overigens geldt dit – achteraf - op het moment niet meer voor dergelijke activiteiten in Amsterdam Zuidoost). De organisatie heeft er toen nog alles aan gedaan om dit besluit te laten heroverwegen en daarbij nadrukkelijk gewezen op de gevolgen. De rechtspersoon van zo’n bijzonder event moet er namelijk één zijn die op onbaatzuchtig manier bereid en in staat is om zich op een gepaste afstand tot de spontaniteit (en authentieke karakter ervan) in hoofdzaak te beperken tot het bewaken van de randvoorwaarden. Een kwaliteit die niet voor het oprapen ligt, want de dominee moet tevens de koopman zijn.
  De vraag die sinds toen recht overeind is blijven staan, is, of de beslisser voor verstrekking van de vergunning de organisatie van weleer heeft getroffen of zichzelf in de vingers heeft gesneden. Het festival was immers van (de) bewoners van Amsterdam Zuidoost.

  Nostalgie
  Het Kwakoe Zomer Festival was geen commerciële activiteit. Het was een sociaal-cultureel event met een maatschappelijke waarde, die haar oorsprong en bestaansrecht ontleende aan een spontaan gegroeide behoefte. Niet vanuit een tekentafel opgezet is door een kermisexploitant die een commercieel doel (winstoogmerk) erop na hield. Zich qua veiligheid op aanvaardbaar niveau kon voltrekken in tegenstelling tot traditionele evenementen van een dergelijke omvang. Die zijn in de regel heel onpersoonlijk van karakter moeten het bijvoorbeeld uitsluitend moet hebben van tientallen dure beveiligers. 

  Kwakoe draaide op moeders, vaders, ooms neven, nichten en zelfs oma’s van de bezoekers voor wie het in eerste instantie bedoeld was. Het was een belevenis die in een grote behoefte voorzag en waarmee het stadsdeel haar voordeel kon doen. Een cultureel maatschappelijke belevenis die uniek was voor Nederland. "Made in tha Bijlmermeer". Het event waarvan menig standhouder absoluut geen feitelijke winst maakte, maar uit trots erbij wilde zijn. Het was een festival dat uit liefde en een behoefte aan vrijheidsbeleving mogelijk werd. Een festival van, voor en door de mensen was, en waar flaneren in een groene zomerse omgeving nog mogelijk was.

  In 2002 hebben vrienden van het Kwakoe Zomer Festival in de geest van de ontstaansgeschiedenis ervan, een klein monument geplaatst in het Bijlmerpark. Een markering van het feit dat Kwakoe daar ooit eens ook zijn plek heeft verworven. Dit Kwakoe monument is in verband met de herprofilering van het Bijlmerpark tijdelijk verwijderd en door het stadsdeel opgeslagen. De met marmer bewerkte betonnen steen bevatte ook een miniatuurbeeld naar gelijkenis van het Kwakoe standbeeld in Paramaribo. Het comité ‘vrienden van het Kwakoe Zomer Festival’ zal in overleg met het CBK zorg ervoor dragen dat het monument zo spoedig mogelijk wordt teruggeplaatst om deze - volgens de wens van velen - op termijn te vervangen door een definitief Kwakoe monument. Maar dan wel een ‘herboren’ Kwakoe. Een trotse en verantwoordelijke vader … geflatteerd door een familie ... waarmee het goed gaat!  

  Lees meer...

  Het Kwakoe Zomer Festival is geschiedenis

  Een open deur intrappen, dat is niet heel gemakkelijk. Maar ik ga een poging wagen: het Kwakoe Zomer Festival is een gepasseerd station. Hét Kwakoe Zomer Festival bestaat niet meer. Waarom een open deur? Ten eerste: het is simpelweg al jaren niet anders en ten tweede: omdat wat er was nooit meer terugkomt; althans niet zoals dat er ooit heeft bestaan: een spontane gebeurtenis van en voor bewoners. Een opeenstapeling van strenge wetgeving, een hongerige fiscus, jaloerse klachten over vrij gedrag, eisen van buma stemra, de warenwet en de verzekering, parkeerproblemen, geluidsklachten, om er maar een paar te noemen, hebben uiteindelijk het festival van binnen uit laten dichtgroeien en verstikken.

  Ik heb weleens de vergelijking gemaakt met een geliefde die overleden is. Iets dat toch even duurt om je dat te realiseren, maar bovenal om het te accepteren. Zeker op een zo plotselinge en drastische manier waarop het geliefde Kwakoe Zomer Festival velen is komen te ontvallen. We hebben er geen afscheid van kunnen nemen. Gevoelens van heimwee, het verlangen naar een beleving die nostalgie en ontworteling uit een verleden compenseerde is er niet meer. Het waren slechts dromen en gekoesterde hoop die hen in de afgelopen drie jaar op de been heeft gehouden.

  De realiteit is niet zo vrolijk. Mensen zullen zich nu echt moeten realiseren dat veranderde  omstandigheden zoals een vernieuwd Bijlmerpark, strengerewetgeving, het wegvallen van de spontane sociale infrastructuur en onvoldoende eigen oplettendheid,debet zijn aan de dood van het Kwakoe Zomer Festival. De ambivalente en nonchalante politieke houding van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft ook haar bijdrage daaraan geleverd. Het treurige is dat de ‘geliefden van het Kwakoe Zomer Festival (van weleer)’  voor een groot deel schijnen te lijden aan gebrek aan realiteitszin. Zij dromen nog altijd en hebben het idee dat dit ooit zo bijzonder event met alle elementen van dien, nog ooit zal terugkomen.
   
  Intussen blijft er een grote behoefte aan een groots event in Amsterdam Zuidoost in de zomerperiode. Een groot deel van de bewoners en bezoekers van elders hebben een ‘andere’  vakantietraditie;zij zullen de hele zomer te vinden zijn in het stadsdeel. Er zijn tal van ondernemers die daarop willen inspelen. Welke kant dat zal opgaan is vooralsnog onduidelijk. Het stadsdeel heeft zich immers nadrukkelijk op het standpunt gesteld niet zelf een festiviteit a lá Kwakoe te willen en zullen organiseren. Althans verder, dan het slechts onderkennen dat zo’n event van grote sociaal, culturele, economische en maatschappelijke waarde is, komt de politiek niet. Er wordt in elk geval geen andere consequentie uit deze constatering getrokken, maar worstelt en balanceert rond het idee van ‘de regie te voeren’ over een dergelijk festival.

  Wat houdt die regiefunctie precies in en hoe zal dat zich in de praktijk moeten voltrekken. Dat is de vraag waarop het antwoord uiterlijk op 14 april a.s. tijdens de vergadering van de commissie Middelen en Veiligheid gegeven zal moeten worden. Dan moet ook duidelijk worden hoe Amsterdam Zuidoost zich via dit soort evenementen wilt  ontwikkelen tot de meest bruisende plek van Nederland. Een fundamentele kwestie die niet met een halfslachtige en ambivalente visie op een deugdelijkcultuur- en evenementenbeleid gerealiseerd kan worden.
   
  Laatste nieuws:
  Er moet een soort nieuw Kwakoe Festival komen. Als dit de bedoeling is, zal Kwakoe zijn ‘vrijgevochten’ karakter - bekend van de beginjaren-moeten prijsgeven. Doordat de huidige omstandigheden wezenlijk verschillen van vroeger, zalhet dan niet meer het spontane en vrij toegankelijke evenement zijn waar het publiek aan verknocht is geraakt. Zonder de link met de ontstaansgeschiedeniszal zo’n festival niet anders dan haar bestaansrecht verliezen. En als je enige affiniteit hebt met de oorspronkelijke symbolische bedoeling van ‘Kwakoe’, zou je dat niet op je geweten willen hebben.

  Lees meer...

  Oppositie vecht tegen betaald parkeren

  De oppositiepartijen in Amsterdam Zuidoost (SP, NSS, CDA, CU, D66-OZO) blijven zich verzetten tegen het invoeren van betaald parkeren. Tijdens de afgelopen raadsvergadering ging de coalitie (PvdA, GroenLinks en VVD) niet in op de inhoudelijke argumenten van de oppositie, om af te zien van invoering van deze maatregel. GroenLinks en de PvdA staken zelfs de draak met de bijkans 3000 handtekeningen van bewoners en ondernemers, die hun bezwaren middels ondertekening van een petitie kenbaar maken. GroenLinks bestempelde de petitie zelfs als een dooie mus. ‘Betaald Parkeren gaat toch door’, betoogde de woordvoerder.’’

  Wassen neus
  Met de aanname van 3 documenten die Betaald Parkeren als uitgangspunt hebben, lijkt invoering nu nog slechts een kwestie van tijd. De oppositie hecht daarom niet veel waarde aan een (mondelinge) toezegging van portefeuillehouder Vyent dat de raad zich in juni alsnog kan uitspreken over het al dan niet invoeren van Betaald Parkeren. De toezegging lijkt namelijk meer op een wassen neus, aangezien de kaders zich beperken tot Betaald Parkeren. Dus ook al zou de raad dan tegen de verdere planvorming stemmen, blijft invoering ervan als het zwaard van Damocles boven het hoofd van Amsterdam Zuidoost hangen.

  Blauwe zones
  De huidige blauwe zones voldoen op dit moment goed om de parkeerdruk te reguleren en er is niet aangetoond dat ze het stadsdeel te veel geld kosten. De oppositie eist alsnog harde bewijzen die het tegendeel aantoont. Ook moet er met spoed meer informatie naar de bewoners over de werkelijke plannen van het Dagelijks Bestuur. Tevens dient er meer duidelijkheid verschaft te worden over de mate waarin de uitkomst van het draagvlakonderzoek een rol zal spelen bij verdere besluitvorming. Met name hierover heerst er scepsis, omdat zelfs een motie van coalitiepartner VVD - om dit van te voren te regelen - is afgeschoten door de PvdA en GroenLinks.’

  Het draagvlakonderzoek vindt deze maand plaats via een enquête onder slechts de bewoners van Venserpolder, Vogeltjeswei, F-buurt en H-buurt. De oppositie zal de bewoners van deze buurten oproepen om via dit enquêteformulier hun mening kenbaar te maken en die op tijd terug te sturen.

   

  Lees meer...

  Gros PVDA aanhang tegen betaald parkeren in Zuidoost

  Uit een dit weekend gehouden steekproef is gebleken dat maar liefst 73% van de traditionele PVDA aanhang in Amsterdam Zuidoost tegen overhaast en ondoordacht invoeren van betaald parkeren is. Dat is uiterst opmerkelijk, omdat juist deze partij  groot voorstaander is van onmiddellijke besluitvorming over de invoering daarvan volgens de huidige voorstellen. Dit opinieonderzoek heeft tevens uitgewezen dat dit bij een verkiezing deze week dit een behoorlijke electorale aderlating voor de huidige Zuidoost coalitie tot gevolg zou hebben.

  Bij de afgelopen verkiezing heeft de PVDA haar aanhang blijkbaar op het verkeerde been gezet door een onduidelijk standpunt in te nemen over betaald parkeren. Een overgrote meerderheid van haar aanhang heeft namelijk geen enkel begrip voor deze move. De sociaal democraten in dit stadsdeel willen echter tot op heden niets weten van het herzien van het nieuwe standpunt om in de komende jaren, meer dan alleen bij winkelcentra, het betaald parkeren in heel Zuidoost zondermeer te willen uitrollen.

  De PVDA vindt in deze haar coalitie partner GroenLinks aan haar zijde. Die zijn totaal niet bereid om te buigen voor de mening van veel bewoners die de bui reeds zien hangen. Ook coalitiepartner VVD schijnt het hoofd te laten hangen naar het GroenLinks decreet en een zwalkende PVDA.

  Samen hebben deze partijen echter een overgrote meerderheid in de raad die op dinsdag 29 maart om 20.00 bijeenkomt om besluiten te nemen ten aanzien van het parkeerbeleid in Amsterdam Zuidoost. De oppositie partijen hebben in de afgelopen weken forse kritiek geuit op de onnodige en onvoldoende onderbouwde plannen van de coalitie om betaald parkeren zondermeer en zo spoedig mogelijk in te voeren. Er is actie gevoerd om bewoners middels ondermeer een huis aan huis bezorgde flyer nader te informeren over argumenten die de coalitievoorstellen helemaal onderuit halen. Ook is de tegenstanders van betaald parkeren onder de huidige omstandigheden, de mogelijkheid geboden om een online of hardcopy petitie te ondertekenen. Bij elkaar hebben reeds bijkans 2500 de petitie ondertekend.

  Gelet op de bijzondere belangstelling voor dit onderwerp, wordt er een groot aantal bewoners verwacht op de publieke tribune van de raadzaal op het Anton de Komplein 150.

  Bij onvoldoende plek in de raadzaal kan de vergadering in haar geheel ook zoals gebruikelijk on-line gevolgd worden via http://www.zuidoost.amsterdam.nl/maak_kennis_met_de/stadsdeelraad/ 

  Lees meer...

  Het parkeer sprookje van Amsterdam Zuidoost coalitie

  Groenlinks wil de opwarming van de aarde tegengaan door het autobezit in Amsterdam Zuidoost te ontmoedigen.

  Partij van de Arbeid wil mogelijke winsten uit betaald parkeren aanwenden voor het verzachten van het leed dat daarvan weer het gevolg is.

  VVD wil op elke dag, op elk tijdstip en in elke straat bezien of en hoeveel er betaald zal worden voor parkeren en wel per lid van een huishouden.

  En dat allemaal zonder dat de noodzaak van betaald parkeren in Zuidoost is aangetoond.
   
  Je maakt nogal wat mee in het leven. Daarbij blijven sprookjes je niet bespaard. Van jongs af aan wordt je ermee om de oren geslagen. Is het niet ‘sneeuwwitje en de zeven dwergen’, dan is het wel dat stoute kinderen op 6 december naar Spanje worden verbannen.  Je kunt het zo gek niet verzinnen. Maar dat je als volwassene nog sprookjes worden voorgehouden, in een volle overtuiging dat je er geloof aan hecht, had ik niet voor mogelijk gehouden. En zeker niet als dat uit de boezem van politieke partijen komt, die samen het meeste vertrouwen van burgers hebben gekregen. Burgers die, – naar ik mag hopen -  niet uit naïviteit voor deze partijen zijn gevallen, maar serieus willen worden genomen. Zeker als het om besluiten met verstrekkende gaat.

  De uiteindelijke mening van burgers moeten in gewone meerderheid een doorslaggevende rol spelen. Dat bevordert hun animo om te participeren. Burgers die democratie als een hoog goed beschouwen, willen niet dat er daarmee gesold wordt. We willen niet voor de gek worden gehouden; dat zal zich immers altijd wreken. Het vergroot de kloof tussen burger en politiek. En die kloof zouden we toch dichten?

  Zeker in een tijd van bezuinigingen moeten we wantrouwen tegengaan? Of niet, dan. Maar door onverantwoorde invoering van betaald parkeren verspillen ook immateriële middelen. De maatschappelijke neveneffecten daarvan zijn namelijk niet te overzien. Zeker als die ook nog niet zorgvuldig in kaart zijn gebracht. Een rekening die vaak achteraf toch op de meest zwakkeren wordt verhaald. Die worden de dupe omdat ze uiteindelijk het gelach zullen betalen. Tegen die tijd zijn de verantwoordelijken van onverantwoordelijke besluiten meestal al exit.    

  Op dinsdag 29 maart a.s. zullen tijdens een raadsvergadering belangrijke besluiten ten aanzien van de toekomst van het parkeerbeleid in Amsterdam Zuidoost worden genomen. Dan zullen we het weten. De vertegenwoordigers van D66-OZO, CU, NSS, CDA en SP gaan dan namens u - die het niet eens bent met de gang van zaken zoals door de coalitie is ingezet – hun beste beentje voorzetten. U bent natuurlijk van harte welkom om dit met eigen ogen te aanschouwen. Plaats van handeling is de raadzaal van het stadsdeel op het Anton de Komplein 150. Aanvangstijd 20.00 Komt één, komt allen!

  Tegenstaanders van Betaald Parkeren kunnen de petitie tot 29 maart ondertekenen via http://petities.nl/petitie/tegen-betaald-parkeren-in-amsterdam-zuidoost

  Lees meer...
  Waarom stemt Nederland vandaag op D66
   
  Nederland heeft stilgestaan, belangrijke keuzes zijn te lang vooruit geschoven. D66 heeft een ambitieuze vernieuwingsagenda om Nederland een baanbreker in de 21e eeuw te maken. Een agenda die toegespitst is op vijf terreinen: wonen, werken, kennis, duurzaamheid en kwaliteit van overheid. Met een overheid die alle ruimte en kansen biedt aan zoveel mogelijk mensen.
    
  • D66 zet economie en hervormingen centraal.
  • D66 investeert veel meer in het onderwijs.
  • D66 wil provincies met alleen kerntaken.
  • D66 brengt de financiën op orde.
  • D66 wil een bescheiden, maar krachtige overheid.
    
  Zie voor de speerpunten per provincie http://www.d66online.nl/apps/standpunten 
    
  STEM VANDAAG NIET ALLEEN
  Lees meer...

  Pechtold (D66): "steun voor missie Kunduz weloverwogen besluit"

  De 2e Kamerfractie van D66 heeft, na een zorgvuldig en intensief denk- en besluitvormingsproces, haar steun uitgesproken voor een civiele politie-trainingsmissie  missie in Kunduz. Het was geen makkelijk besluit. De fractie is daarom ook niet over één nachtijs gegaan. Het besluit is gebaseerd op het D66 gedachtegoed dat op vijf pijlers is gebouwd. Deze vijf uitgangspunten zijn leidend bij  afwegingen. Een daarvan is: denk en handel internationaal. Het is die pijler die ten grondslag ligt aan het besluit dat D66 gisteren heeft genomen.

  De partij voelt zich verantwoordelijk voor mensen elders in de wereld. In onze Grondwet is terecht vastgelegd dat de regering ‘de internationale rechtsorde bevordert’. In het recentelijk vastgesteld verkiezingsprogramma van D66 wordt ook expliciet de bereidheid uitgesproken mee te helpen met het opbouwen van een goed bestuur in Afghanistan en het opleiden van politieagenten en militairen.

  Wat is er nu anders dan de twee voorgaande keren toen D66 tegen de missie in Uruzgan stemde? Vanwege de overtuiging dat de missie in Kunduz wezenlijk anders is dan de eerder voorgestelde missie in Uruzgan.

  • Er is een helder civiel doel, namelijk het trainen van agenten 
  • Er is een civiel mandaat
  • Het aantal Nederlanders is met 545 veel kleiner dan de bijna 2000 in Uruzgan
  • En er ligt een grote nadruk op Europese inzet
  • We zijn geen lead nation

   

  Zo worden er harde afspraken gemaakt met de Afghanen over het scheiden van politieagenten en militairen en gaat er geen geld van ontwikkelingshulp naar deze missie. Daarop bezuinigt dit kabinet Rutte-Verhagen al genoeg. D66 is ervan overtuigd dat de inzet van de Nederlanders een bijdrage kan leveren aan de duurzame ontwikkeling van Afghanistan, de Afghaanse rechtsstaat en vooral van de Afghaanse bevolking. Wij wensen zowel de Nederlandse trainers en militairen als hun thuisfront veel kracht en wijsheid toe en blijven hen nauwgezet volgen.

  Lees meer...

  VVD Zuidoost zet PVDA en Groen Links voor schut
   
  “Dit is schofferen van je partners”, werd er in de wandelgangen van stadsdeel Zuidoost geroepen door fractieleden van de PVDA en Groen Links. Heel ferm, dacht ik bij mezelf. Maar neem ze het kwalijk. Wat wil je als de VVD haar coalitiepartners in een spagaat heeft gedreven en daardoor wonden heeft doen ontstaan die niet makkelijk zullen helen. En dat is de VVD Zuidoost zeker aan te rekenen. Uitgaande van de coalitie discipline zouden ze zich toch strikt aan de bestuurintentie moeten houden. Ja…., tenzij de VVD een dubbele agenda erop nahoudt. De tijd zal het leren.

  Aanleiding voor de commotie binnen de coalitie van Zuidoost tijdens de afgelopen raadsvergadering is dat de VVD fractie voorstellen deed over ‘spreiding’ van bevolkingsgroepen in Holendrecht. Dat schoot niet alleen de coalitiepartners - met name de PVDA- in het verkeerde keelgat, maar ook de oppositiepartijen. Zeker toen VVD bestuurder Emile Jaensch de geformuleerde voorstellen enigszins omarmde door te stellen dat hij die ‘inspirerend’ vond. “Voer om verder op te kauwen”, zei hij letterlijk.

  De toon was gezet. Uit praktisch alle fracties kwamen er vragen over de merkwaardige ideeën van de VVD. De vragen spitste zich toe op de hamvraag of Portefeuillehouder Jaensch de ongezouten mening van de VVD ten aanzien van spreiding deelt. Op deze vraag weigerde hij rechtstreeks antwoord te geven. Na herhaald draaien en omzeilen van deze kernvraag sloeg de vlam echt in de pan. Dwars door alle fracties heen.

  De oppositie partijen D66-OZO, CDA, ChristenUnie, SP en Nieuwe Stijl Socialisme (NSS) diende na een schorsing een motie van wantrouwen tegen VVD PH Jaensch in. Hij bood onder die druk vervolgens wat karige excuses aan maar volharde in zijn houding t.w. geen antwoord te geven op de gestelde vraag.  Voor de PVDA en Groen Links was het schijnbaar voldoende om op dat moment verder te kunnen leven met deze politieke blunder.  Maar er is ook een morgen, want het leven gaat verder. Hoe zal dit tijdens het bijeen te roepen coalitieberaad uitpakken? 

  Het lag in de lijn van de verwachting dat de PVDA en de toch al volgzame Groen Links-fractie geen motie tegen Jaensch zouden steunen. Daarmee is niet gezegd, dat het - op zijn minst - balen is, om te constateren dat je ten aanzien van  fundamentele zaken in de bestuursintentie niet op één lijn blijkt te zitten. Pijnlijker kan het bijna niet om publiekelijk daarachter te komen. Met name voor de PVDA die er zo prat op gaat dat het sociaal beleid haar nu menens is. De sociale agenda die ontvouwd werd tijdens de verkiezingscampagne en bij de proclamatie van het huidige stadsdeel bestuur bestaande uit de PVDA, VVD, Groen Links. Die sociale agenda laat geen misverstanden bestaan over de manier hoe de coalitie denkt om te gaan met bijvoorbeeld de sociale problematiek in o.a. Holendrecht.  Maar dat is alles behalve op de manier waarop de VVD fractie afgelopen dinsdagavond dat in de raadszaal heeft verwoord. Het staat zelfs lijnrecht tegenover het huidige sociaalbeleid van het stadsdeel waarin er op het moment – ondanks de bezuinigingen - behoorlijk wordt geïnvesteerd. Wij willen toch geen water naar zee dragen. Verspilling moet uit den boze zijn.

  Is de VVD de weg dan kwijtgeraakt? Nee, want van naïviteit kan ik deze fractie niet beschuldigen. Misschien dan toch een verborgen agenda? Ja, maar dan ….!???  

   

  Wat wel zeker is, is dat ze haar coalitiepartners niet alleen voor schut zet, maar hen ook behoorlijk heeft geschoffeerd . De VVD zet de coalitie van Amsterdam Zuidoost te kakken door de coalitiegedachte op het stuk van sociaal beleid volledig te negeren. Ik kan althans niet anders concluderen. Intussen is iedereen benieuwd welke consequenties de PVDA en Groen Links uit de ontstane situatie zullen trekken. Ik vermoed dat het woord ‘lessen’ weer eens gebezigd zal worden, maar dan zijn principes wel ver te zoeken. ….en …. als je ze toch wilt zoeken, zal je heel goed uit je doppen moeten kijken.... 

   

  Lees meer...

  Portefeuillehouder Jaensch (VVD) overleeft motie van wantrouwen

  Tijdens de vergadering van de deelraad Amsterdam Zuidoost  van 25 januari j.l. heeft portefeuillehouder Emile Jaensch (VVD) een motie van wantrouwen overleeft. De motie was een gevolg van het feit dat Jaensch, weigerde om vragen vanuit een meerderheid van de fracties, inclusief de coalitiefracties, te beantwoorden. Deze werd ingediend door  de gezamenlijke oppositiepartijen D66-OZO, CDA, ChristenUnie, SP en Nieuwe Stijl Socialisme (NSS).

  Tijdens de behandeling van een onderwerp over Holendrecht West zorgde de VVD fractie voor enige commotie. Bij monde van haar woordvoerder, van Casteren,  riep deze op  om  "overlast veroorzakende, kansarme en criminele gezinnen" klakkeloos over het stadsdeel te spreiden.  Alle overige raadsfracties uitten hun bezwaren tegen deze gedachtegang. De vlam sloeg echt in de pan toen bestuurder  Jaensch aangaf de suggestie van van Casteren "inspirerend" te vinden.

  Vanuit bijna alle raadsfracties werd Jaensch meerdere malen de vraag gesteld of hij achter de uitspraken  van van Casteren stond.  Zelfs vragen vanuit  coalitiepartner  pvda hierover  liet Jaensch  onbeantwoord.  Na drie rondes van vragen stellen  - die  niet beantwoord of omzeild werden - was voor de oppositie de maat vol. Na een schorsing kwamen zij met een gezamenlijke motie van wantrouwen, gebaseerd op het feit dat Jaensch door zijn houding de raad had geminacht.

  Na het indienen van de motie gaf Jaensch aan dat hij zijn woorden onzorgvuldig gekozen had, maar feitelijk gaf hij nog steeds geen uitsluitsel op de vraag of hij nu wel of niet achter de uitspraken van zijn partijgenoot stond. De coalitiegenoten van de VVD - PvdA en GroenLinks-  vonden de motie een te zwaar middel, maar spraken wel hun onvrede uit dat het ruim 45 minuten had geduurd voordat Jaensch excuses aanbood voor zijn woordkeuze.

  Omdat Jaensch nog steeds geen antwoord had gegeven op de gestelde vragen hield de oppositie vast aan haar motie die vervolgens door PvdA, GroenLinks en uiteraard VVD werd verworpen. Dit overigens na coalitieberaad op verzoek van de VVD.

  De oppositiepartijen zijn van mening dat de wijze waarop Jaensch de raad tegemoet is getreden volstrekt onacceptabel is omdat hierdoor het politieke aanzien wordt geschaad en het wantrouwen van de burger jegens de politiek wordt versterkt, Deze fracties betreuren het dat een  motie van wantouwen nodig was om  Jaensch in elk geval  de coalitiepartners goed te stemmen. 

  Lees meer...
  Parkeren tijdens nieuwjaarsreceptie stadsdeel Zuidoost
   
  Parkeren op het Anton de Komplein is op woensdag 12 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost toegestaan. Dit werd mij vanavond geantwoord op schriftelijke vragen die ik hieromtrent heb gesteld. 
   
  Aanleiding voor mijn actie is dat de bezoekers die er vorig jaar geparkeerd stonden, allen werden beboet door de politie. Het stadsdeel dat gastvrijheid hoog in haar vaandel draagt, moet ervoor zorgen dat haar gasten duidelijk gemaakt wordt waar zij aan toe zijn. Daaraan heeft het vorig jaar ontbroken. De fractie van D66-OZO is content met deze duidelijkheid. Niets staat een waardige receptie meer in de weg. Zo kan ik dan ook met een trots gevoel dan ook genieten van o.a. het optreden van ons Zo! Gospel Choir. Het beste koor van Nederland.
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl