royristie.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Roy Ristie's eigen tori
  Ik ben in 1953 te Paramaribo in het Koninkrijk Der Nederlanden geboren. In 1977 streek ik neer in een andere stad van dit koninkrijk te weten Amsterdam.

  In Amsterdam heb ik sinds 1977 gewerkt als audio-visueel voorlichter in het welzijnswerk te Amsterdam Zuidoost, als radio- en televisiemaker o. a. bij Lokale Omroep Bijlmer, voor het programma Zorg en Hoop (NOS), bij Black Star Liner (VPRO). Verder voor STAD Radio Amsterdam, NMO, Holland FM, Veronica, Humanistisch Verbond, AT5 en vele andere media. Van 1981-1983 als eindredacteur van Zjus & Sjow en Blackstage Magazine en directeur/eigenaar van o.a. de reclamebureaus Rostov's Advertising en ProFact. Oprichter van radio Kanarie, radio Kankantrie, Mart, radio Fantazia, MOSA, Radio Fayalobi, FAYA FM, 30 Juni/1 Juli Comité, het Bewoners Netwerk Zuidoost en bedenker van het multi-media concept BRASA PLAZA.
   
  In mijn vrije tijd ben ik lid van het 4 & 5 mei Comité Zuidoost, lid van het Bewoners Netwerk Zuidoost, initiatiefnemer voor een borstbeeld voor Pa Sem, en participeer in vele activiteiten in Amsterdam Zuidoost.
   
  Momenteel ben ik freelance media- en marketingconsultant, en politiek ondernemer.
   
  Voor de lokale verkiezingen op 19 maart 2014 ben ik lijsttrekker voor D66 Amsterdam Zuidoost.
   
  Roy Ristie
  06.4557.9471 - 020.774.8688
   

  Roy Ristie gaat voor de Tweede Kamer
  Roy Ristie gaat voor de Tweede Kamer

  "Ik ben gewend om mijn verantwoordelijkheid te nemen"
   
  Wie ik ben…
  Ik ben Roy Ristie. En geen onbekende in de Nederlandse samenleving. In de afgelopen 35 jaar heb ik oplossingen aangedragen voor verschillende diversiteitsvraagstukken. Zo heb ik aan de wieg gestaan van lokale radio en televisie waaronder het internationaal geprezen public-access omroepbestel van Amsterdam en andere grote steden. Ik heb landelijk inzichten aangereikt op het gebied van multiculturele gezondheidszorg en heb verder talrijke onderwerpen op de maatschappelijke agenda weten te plaatsen. Mijn inzet vertaalde zich in meer historisch besef, zowel bij de herdenking van het gedeeld verleden van Nederland en zijn koloniën via de oprichting van het 30 juni/1 juli Comité Nederland, alsook t.b.v. het Comité 4 en 5 mei Amsterdam Zuidoost met een unieke doelstelling. Ik heb oog voor de kleine en grote dingen en ben altijd onder de mensen te vinden.
   
  "Voor de kunst van het overtuigen moet je de feiten kennen!" Foto Royters
   
  Moeiteloos kan ik schakelen tussen abstractie en de dagelijkse maatschappelijke situaties. Graag zet ik me in voor grotere maatschappelijke participatie en sociale kracht van jongeren en ouderen.
   
  "Ik heb meedoen van huis uit meegekregen"
   
  In de eerste plaats ben ik mijn ouders dankbaar voor mijn opvoeding en voor de mogelijkheden die zij me hebben geboden. Zij stimuleerden mij kennis op te doen en me op verschillende gebieden te ontplooien om dienstbaar te zijn voor mijn omgeving.
   
  Huiswerk maken met moeders stimulerende blik. Foto Royters
   
  Ik ben ook dankbaar voor de stimulans die ik heb ondervonden van vele anderen om op een positieve manier in het leven te staan en de toekomst niet te vrezen. Dit zijn de waarden volgens welke ik leef maar die ik ook heel graag deel. Dat is ook de reden waarom ik lid ben geworden van Politieke Partij Democraten 66. De belangrijke richtingwijzers van D66 zijn geen dogma’s, maar wijzers voor een richting die duurzame ontwikkeling van jezelf en dus uiteindelijk van de gehele samenleving mogelijk maakt.
   
  De leden van D66 bepalen tot 5 juli of zij gebruik willen maken van mijn beschikbaarheid voor het Kamerlidmaatschap. Ik sta op de groslijst van 127 kandidaten. Een deel daarvan is op de zogenoemde top 50 advieslijst geplaatst. Daar zit ik nog niet tussen. Met een aardige, liefderijke voorkeurstem kunnen de D66-leden me een plek in hun toplijst bezorgen.
   
  Kandidaat voor de D66-fractie van de Tweede Kamer
  Ik kan dus alle ondersteuning goed gebruiken om de leden van de partij ertoe aan te zetten om me die kans ook te gunnen. En waarom zouden ze niet? Ik kom iets concreets brengen en daarmee iets toevoegen aan de vertegenwoordiging van weinig gehoorde landgenoten met hun issues. Ik kom innoveren en de kloof tussen burger en politiek helpen overbruggen. Een overheid met toereikend draagvlak genereert vertrouwen en is daarom een rijke overheid. Zij is dan beter in staat om hervormings- en vernieuwingsprocessen succesvol te implementeren en te verduurzamen.
   
  D66 verkiezingsfeestje maart 2010 in Amsterdam? Foto Henk van de Belt
   
  Politieke activiteiten
  Sinds 2010 ben ik actief als raadslid voor de D66-OZO fractie in Amsterdam Zuidoost. Met mijn fractiegenoten heb ik op de barricaden gestaan om de plaatselijke bibliotheekvoorziening van de bezuinigingsopgaaf te redden. In mijn functie als raadslid wist ik binnen één jaar een enorme lans te breken voor een meer transparante communicatie en voor een gedegen kunst- en cultuurbeleid en versteviging van de prille infrastructuur op dit gebied. Ik heb intensieve politieke acties ondernomen voor verbetering van de leefbaarheid en heb nieuwe inzichten weten aan te reiken voor de veiligheid, vrijwilligerswerk, ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van kinderen, wegnemen van drempels voor minder validen, geestelijke gezondheidszorg t.b.v. adolescenten, alsmede voor ondersteuning van jonge startende (creatieve) ondernemers.
   
  Mijn inzet heeft geleid tot aandacht en realisatie van laagdrempelige sportvoorzieningen voor jongeren, Sportbuurtwerk voor volwassenen, evaluatie en positieversterking van de verschillende adviesraden en toereikende woonservice-voorzieningen. Inzet was er verder voor verduurzaming van het evenementenbeleid, onderzoek naar uitbreiding van onderwijsmogelijkheden en studierichtingen op maat, agendering bewonersraadpleging en participatie en het aandringen voor visie op recreatiebeleid. Er zijn doorbraken geforceerd in het lang voortslepende dossier Fijnmazig Openbaar Vervoer en de verkeersveiligheid, evenals verbetering van het ondernemersklimaat. Aandacht en ondersteuning is verkregen t.b.v. van activiteiten van Scouting. Voorstellen zijn er gedaan voor verdieping en verbreding van zelforganisaties.
   
  Waarom wil ik landelijk?
  Met een vertegenwoordigende functie op landelijk niveau kan ik nationaal mijn specifieke visie voor participatie onder de aandacht brengen. Ik heb de afgelopen jaren een enorme dosis aan ervaring opgedaan en breng dus de nodige deskundigheid met me mee. Met mijn voorstellen zal ik kunnen aantonen dat diversiteit een krachtig vermogen is en geen slechte hypotheek. Geen doel op zich maar een instrument om het verschil te maken in de samenleving als geheel. Diversiteit verschaft een meerwaarde aan inzichten ten behoeve van maatschappelijke knelpunten.
   
  D66-kandidaten in de Tweede Kamer juni 2012. Foto Roy van der Linden
   
  Mijn motto: "Doorzie glazen plafonds en blijf overal je kansen grijpen. Doe kennis op en zet je in voor de samenleving dichtbij huis of elders op deze aardbol. Word actief in organisaties zoals een vakbond, politieke partij, culturele club, sportvereniging. Pas dan heb je invloed en doe je mee. Neem zelf de regie over je leven. Doe gewoon je best om gebruik te maken van het recht op een succesvolle toekomst."
   
  Doet u mee? Gebruik als D66-lid uw recht mij op een verkiesbare plaats in de D66 top 50 te plaatsen.
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl