royristie.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Roy Ristie's eigen tori
  Ik ben in 1953 te Paramaribo in het Koninkrijk Der Nederlanden geboren. In 1977 streek ik neer in een andere stad van dit koninkrijk te weten Amsterdam.

  In Amsterdam heb ik sinds 1977 gewerkt als audio-visueel voorlichter in het welzijnswerk te Amsterdam Zuidoost, als radio- en televisiemaker o. a. bij Lokale Omroep Bijlmer, voor het programma Zorg en Hoop (NOS), bij Black Star Liner (VPRO). Verder voor STAD Radio Amsterdam, NMO, Holland FM, Veronica, Humanistisch Verbond, AT5 en vele andere media. Van 1981-1983 als eindredacteur van Zjus & Sjow en Blackstage Magazine en directeur/eigenaar van o.a. de reclamebureaus Rostov's Advertising en ProFact. Oprichter van radio Kanarie, radio Kankantrie, Mart, radio Fantazia, MOSA, Radio Fayalobi, FAYA FM, 30 Juni/1 Juli Comité, het Bewoners Netwerk Zuidoost en bedenker van het multi-media concept BRASA PLAZA.
   
  In mijn vrije tijd ben ik lid van het 4 & 5 mei Comité Zuidoost, lid van het Bewoners Netwerk Zuidoost, initiatiefnemer voor een borstbeeld voor Pa Sem, en participeer in vele activiteiten in Amsterdam Zuidoost.
   
  Momenteel ben ik freelance media- en marketingconsultant, en politiek ondernemer.
   
  Voor de lokale verkiezingen op 19 maart 2014 ben ik lijsttrekker voor D66 Amsterdam Zuidoost.
   
  Roy Ristie
  06.4557.9471 - 020.774.8688
   

  Vertrouwen vergt culturele hervormingen
  Vertrouwen vergt culturele hervormingen
   
  Als Nederland haar relatief sterke positie in een steeds competitievere wereld wil behouden, dan kunnen wij het ons niet langer veroorloven om de toegang tot leidinggevende posities te reserveren voor krimpende bevolkingsgroepen. Onze positie kan alleen versterkt worden als we onze potenties slimmer inzetten. Onze kracht benutten en zo een duurzame bijdrage leveren aan een sterke omgeving. Dat vraagt om hervormingen.
   

   
  Ik koester onze grote verscheidenheid aan cultuur. Ik beschouw het als een kracht. Nederland is een natuurlijk onderdeel van Europa. Tot nu toe hebben we ons in dat opzicht hoofdzakelijk en in eerste instantie toegelegd op monetaire integratie. Ik mis inspanningen om de culturele ontsluiting gestalte te laten krijgen. Een sterk Europa, is immers een sterk Nederland. Onze burgers willen zekerheden. Ze willen dat hun onderscheidend vermogen en opgebouwde waarden gewaarborgd zijn als baken om een grotere wereld aan te kunnen. Dan pas worden de nieuwe kansen, die een grotere wereld biedt, omarmt. Kansen op het gebied van innovatie, veiligheid, economie, zorg en samenleven. Alleen door intensieve samenwerking kunnen we belangrijke voorzieningen op een duurzame manier voor de toekomst behouden en wordt daadwerkelijke groei mogelijk. Met een integrale aanpak van maatregelen zal verspilling kunnen worden voorkomen.
   
  Om de kloof tussen burger en overheid te overbruggen is iedereen nodig bij dit proces. De politiek moet namelijk het vertrouwen van iedereen weten te winnen. Alle schouders zijn dus nodig. Zeker als we met z’n allen vooruit willen. Respecteer daarom de kracht van mensen, want kennis en volume genereert kansen. Pragmatische en duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken komen voort uit de kracht die de haarvaten van de samenleving met een diversiteit aan inzichten aanreikt. Juist ook voor grote maatschappelijke vraagstukken. Koester daarom de lokale identiteit, want dat geeft burgers echt vertrouwen.

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl