royristie.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Roy Ristie's eigen tori
  Ik ben in 1953 te Paramaribo in het Koninkrijk Der Nederlanden geboren. In 1977 streek ik neer in een andere stad van dit koninkrijk te weten Amsterdam.

  In Amsterdam heb ik sinds 1977 gewerkt als audio-visueel voorlichter in het welzijnswerk te Amsterdam Zuidoost, als radio- en televisiemaker o. a. bij Lokale Omroep Bijlmer, voor het programma Zorg en Hoop (NOS), bij Black Star Liner (VPRO). Verder voor STAD Radio Amsterdam, NMO, Holland FM, Veronica, Humanistisch Verbond, AT5 en vele andere media. Van 1981-1983 als eindredacteur van Zjus & Sjow en Blackstage Magazine en directeur/eigenaar van o.a. de reclamebureaus Rostov's Advertising en ProFact. Oprichter van radio Kanarie, radio Kankantrie, Mart, radio Fantazia, MOSA, Radio Fayalobi, FAYA FM, 30 Juni/1 Juli Comité, het Bewoners Netwerk Zuidoost en bedenker van het multi-media concept BRASA PLAZA.
   
  In mijn vrije tijd ben ik lid van het 4 & 5 mei Comité Zuidoost, lid van het Bewoners Netwerk Zuidoost, initiatiefnemer voor een borstbeeld voor Pa Sem, en participeer in vele activiteiten in Amsterdam Zuidoost.
   
  Momenteel ben ik freelance media- en marketingconsultant, en politiek ondernemer.
   
  Voor de lokale verkiezingen op 19 maart 2014 ben ik lijsttrekker voor D66 Amsterdam Zuidoost.
   
  Roy Ristie
  06.4557.9471 - 020.774.8688
   

  Baten gaan voor de lasten

  Baten gaan voor de lasten

  Mijn moeder beheerde de inkomsten van ons gezin. Zonder er voor ‘onderlegt’ te zijn. Ze calculeerde op basis van gezond verstand en pragmatisme. De eindjes aan elkaar knopen op basis van de behoeften en duidelijke doelen. Niet alles kon in 1 keer. Dan werd het beperkte inkomen van het gezin over meerdere maanden of zelfs jaren gespreid. We kwamen daardoor niet te kort. Zij heeft haar ‘job’ perfect gedaan en was mijn voorbeeld.

  Zo werkt het in het bedrijfsleven en bij lagere bestuurslagen van de overheid. Geld ‘leen’ je voor vaste activa en niet om mogelijke inkomsten te financieren. Als je daarvan afwijkt ga je het schip in. Ook die ervaring hebben veel van ons.

  We staan bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost aan de vooravond van de instelling van bestuurscommissie. Uiteenlopende redenen liggen daaraan ten grondslag. Van minder ‘bestuurlijke drukte’ tot aan efficiëntie en niet in de laatste plaats om bewoners en ondernemers maatwerk te gaan leveren.

  Voorwaarde voor het opstellen van een begroting – incl. het oormerken van specifieke uitgaven – is dus de inbreng van de mensen waarvoor de overheid bezig is. Politici dienen burgerbetrokkenheid te organiseren en het overheidsapparaat zodanig in te richten dat het ook naar wens gaat werken. Een ambtenaren apparaat zodanig in te zetten dat het transparant, dienstverlenend en faciliterend kan werken voor duurzame doelen. Kwalitatieve besluitvorming baseren op beschikbare middelen incl. het sociaal, maatschappelijk en creatief kapitaal wat zich er onder bewoners en ondernemers bevindt. Dan pas kunnen financiële middelen op een verantwoorde en efficiënte manier worden ingezet. Anders wordt het weer ‘het paard achter de wagen spannen’ en zal verkwisting van gemeenschapskapitaal de boventoon blijven spelen. Dat moeten we niet willen.

  Het is daarom zaak dat we dit gaan beseffen. First things first en dan bespaar je al veel. Ook dat verdient een cultuuromslag in doen en laten, maar zeker ook goede wil, een heldere visie en gezond verstand. I love my mother!    

  Tegen deze achtergrond heeft de D66 fractie in de afgelopen tijd gedacht en gehandeld. Recentelijk heeft de fractie nog tal van bewonersinitiatieven (in de vorm van 66+2 moties) onder de aandacht gebracht voor de begrotingsbehandeling van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Pijnlijk kwam toen bloot te liggen dat zeker de Zuidoost coalitie (VVD, GL en PvdA) nog niet klaar is voor de burger. Op 19 maart a.s. kan deze het laten weten door strategisch en bewust te kiezen voor D66.

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl